Logo webu
Do sboru Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi chodí desítky dětí, nejen z věřících rodin. Mimo pravidelných nedělních klubů pro děti během roku připravujeme ve spolupráci s Rodinným centrem Dům výlety, výjezdy, nocování ve sboru, soutěžní odpoledne pro rodiny, kluby pro děti v týdnu. Již pravidelně nacvičujeme Vánoční divadlo, do kterého se zapojí všechny děti od těch nejmenších až po mládežníky.
O prázdninách organizujeme stanový tábor pro školní děti a na konci prázdnin příměstský tábor.

Všechna nedělní setkání začínají v loutkovém sále Domu kultury od 9:30 hodin, v 10 hodin se pak děti s vedoucími přesouvají do sborové budovy (kromě nejmenších).

pravidelné nedělní kluby:
Mala nedelka

Nejmenší nedělní klub


Nejmenší nedělní klub je určen pro děti ve věku přibližně 2 – 4 roky. Program bývá krátký a jednoduchý. Pokaždé si povídáme, vyrábíme, zpíváme, svačíme, hrajeme si a učíme se půjčovat si hračky. Děti se postupně učí umět nějakou dobu tiše sedět a dávat pozor…není to vždy tak jednoduché, jak by se zdálo. Pro nás dospělé je důležité, aby bylo dětem dobře a vnímaly skrze nás Boží lásku. Klub probíhá v malé místnosti v zákulisí loutkového sálu v DK. Dětem se věnují 4 dvojice vedoucích, které si připravují programy na téma Co Bůh stvořil, Narození Ježíše, Pane Ježíši, děkuji Ti za…aj.Stredni nedelka

Střední nedělní klub


Tento klub je určen pro předškolní děti ve věku 4-6 let. S dětmi je vždy dvojice vedoucích. Programy jsou jednoduché a pestré. Naším cílem je, aby se dětem v neděli ve sboru líbilo, navazovaly dobré vztahy se svými vrstevníky a přijímaly Boží pravdy a Boží lásku.


Velka nedelka

Velký nedělní klub:


Klub je určen pro mladší školní děti. Dětem předáváme Boží pravdy, programy máme připravené v blocích a systematicky se věnujeme jak příběhům ze Starého, tak i Nového zákona. Děti učíme děkovat i prosit. Výuka je doplňována výrobou, příběhy, hrou i soutěží. Během roku organizujeme jednorázové akce, výlety a výjezdy či přespání ve sborové budově.
NEJ-klub:


Na NEJ-klub chodí kluci a holky od cca páté třídy. Protože tito starší školáci již přicházejí do věku, kdy se v jejich životech objevují první rozcestí, chceme jim být pomocí k nalezení těch nejlepších cest – těch Božích. Modlíme se, hledáme, co nám chce Bůh sdělit skrze biblické příběhy, hrajeme hry, navazujeme vztahy, pořádáme akce, apod.

Další informace o jednotlivých akcích pro děti najdete v záložce ÚVOD či RC DŮM
© Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi 2024