Logo webu
Jednota bratrská je v Mladé Boleslavi od 15.století a byla nejvýraznějším centrem celé církve v době před Bílou horou. Nejen názvy ulic (Lukášova, Klaudiánova, Jana Augusty, Kálefova a další), ale i budovy ve městě (Kostel na českobratrském náměstí, středisko Na Karmeli) připomínají, jak velký vliv měli bratří na život města. Po Bílé hoře byl majetek zkonfiskován, vedoucí popraveni na Staroměstském náměstí v Praze, část věřících emigrovala s Komenským do Polska. Zpět do vlasti jsme se vrátili koncem 19.století a na přelomu 20.století stavíme dnešní sborový dům v Blahoslavově ulici. Přímo v Boleslavi obnovil práci Jednoty Václav Vančura, první český biskup od dob Jana Ámose. Založil i diakonii, útulek pro bývalé duchovní, najdete ho v dnešní ulici S. K. Neumana.

Za socialismu nebyla práce sboru přerušena, dokonce ještě před listopadem 89 přišlo několik mladých studentů a v devadesátých letech přišli další, především mladí lidé. Začal se měnit způsob bohoslužeb a práce sboru začala být vidět i mimo sborový dům. Nedělní shromáždění se přesunuly do Domu kultury. Parta lektorů začala pracovat s mládeží na školách a s dětmi z vyloučených lokalit na sídlišti, vzniklo sdružení Slánka. Aktivní maminky založily Rodinné centrum DŮM a práce se seniory se sdružila kolem klubu S.E.N. V létě se každoročně začaly pořádat letní stanové tábory.

Místní církev vede tým, kterému se v Jednotě bratrské říká rada starších. Statutárním zástupcem sboru je správce sboru. Scházíme se v neděli společně a v týdnu po menších skupinách, své programy mají děti, dorost, mládež i senioři.


© Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi 2024